Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterský stupeň

Rámcové otázky na štátnu záverečnú skúšku

Predmet Fyzikálna chémia (pre magisterské programy Fyzikálna chémia a Teoretická a počítačová chémia)

Predmet Teoretická a počítačová chémia (pre magisterský program Teoretická a počítačová chémia)

Témy diplomových prác 2019/20

Na ponuke sa pracuje a priebežne sa dopĺňa. Zoznam vypísaných tém zatiaľ nemusí byť úplný.

  • prof. Bujdák: Spektrálne vlastnosti koloidných sústav halogenovaných xanténových farbív, povrchovoaktívnych látok a vrstevnatých nanočastíc.
  • doc. Pitoňák: Vývoj a aplikácie aproximatívnych kvantovo-chemických metód na štúdium nekovalentných interakcií.

    Úplné znenie tém diplomových prác pre akademický rok 2019/2020 a prihlásenie sa na vypísané témy sú dostupné cez informačný systém AIS. V prípade záujmu o ďalšie informácie o vypísaných témach neváhajte kontaktovať vedúcich prác.