Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterský stupeň

Rámcové otázky na štátnu záverečnú skúšku

Predmet Fyzikálna chémia (pre magisterské programy Fyzikálna chémia a Teoretická a počítačová chémia)

Predmet Teoretická a počítačová chémia (pre magisterský program Teoretická a počítačová chémia)

Témy diplomových prác 2015/2016

Na stránke sa pracuje. Zoznam vypísaných tém zatiaľ nemusí byť úplný.

  • prof. Černušák: Výpočty termokinetických parametrov zlúčenín jódu v atmosfére
  • prof. Kellö: Ab initio výpočty vlastností atómov a molekúl v excitovaných elektrónových stavoch
  • doc. Bujdák: Hybridné materiály zložené zo silikátov modifikovaných pomocou fosfóniových katiónov a organických farbív
  • doc. Janek: Využitie THz spektroskopie na charakterizáciu modifikovaných prírodných nanočastíc na báze montmorillonitu
  • doc. Janek: Hydrotermálna syntéza nanočastíc ZnO a jeho dielektrické vlastnosti v THz oblasti
  • doc. Bučko: Teoretické štúdium mechanizmov a kinetiky katalytických reakcií
  • Dr. Szabo: Korekcia a inovácia kľúčových modelových experimentov z oblasti elektrickej vodivosti roztokov elektrolytov
  • Dr. Szabo: Numerical investigation of multi-substrate and multi-catalyst chemical oscillators as models of transition from chemical to evolutionary dynamics

Úplné znenie tém diplomových prác pre akademický rok 2015/2016 a prihlásenie sa na vypísané témy sú dostupné cez informačný systém AIS. V prípade záujmu o ďalšie informácie o vypísaných témach neváhajte kontaktovať vedúcich prác.