Bakalársky stupeň

Predmety v študijnom pláne programu Chémia v 3. ročníku (2019/20)

Študijný plán pre odbor: 1420 CHÉMIA
Študijný program: Chémia - bakalársky stupeň

3. ročník - Zimný semester (2019/20)

Povinné predmety (ZS)

Predmethodinykred.podm.
Chemické modelovanie1P+1C2-
Anorganická chémia (2)2P3Anorg. (1)
Fyzikálna chémia (2)2P+1S4Fyzikál. (1)
Molekulová spektroskopia2P+1S+1C6-
Separačné metódy2P+1S+3C6Analyt. (1)
Chemická informatika1S1-
Cvičenie z fyzikálnej chémie (2)X6d(24)1Fyzikál. (1)

Povinne voliteľné predmety pre fyzikálnu chémiu (ZS)

Predmethodinykred.podm.
Chémia nanomateriálov2P+1S4Všeob. ch.
Bakalárska práca z FCh (1)2S2-

Povinne voliteľné predmety pre teoretickú a počítačovú chémiu (ZS)

Predmethodinykred.podm.
Programovanie v chémii4C2-
Kvantová fyzika2P2-
Bakalárska práca z TPCh (1)2S2-

Výberové predmety katedry (ZS)

Predmethodinykred.podm.
2D chémia a nanotechnológia (3/ZS)1P+1S2-
Úvod do dynamiky komplexných systémov (2,3/ZS)2S2-

3. ročník - Letný semester (2019/20)

Povinné predmety (LS)

Predmethodinykred.podm.
Analytická chémia (2)2P+2S+2C5Analyt. (1)
Medicínska chémia1P+1S3Organ.
Toxikológia1P+1S3-
Metódy chemického výskumu1P1-
Chemická legislatíva1P1-

Povinne voliteľné predmety pre fyzikálnu chémiu (LS)

Predmethodinykred.podm.
Bakalárska práca z FCh (2)2S+2C4-
Cvičenie k bakalárskej práci z FCh7C4-
Obhajoba bakalárskej práce8-

Povinne voliteľné predmety pre teoretickú a počítačovú chémiu (LS)

Predmethodinykred.podm.
Bakalárska práca z TPCh (2)2S+2C4-
Cvičenie k bakalárskej práci z FCh7C4-
Obhajoba bakalárskej práce8-

Výberové predmety katedry (LS)

Predmethodinykred.podm.
Čo je fyzikálna a teoretická chémia (1/LS)1P+1S2-

Lívia Rechtoríková: Periodické deje v chemických sústavách (školiteľ: Dr. Szabó)

Monika Gešvandtnerová: Počítačové simulácie dôležitých katalytických reakcií (školiteľ: doc. Bučko)

Dávid Vrška: Vplyv relativistických efektov na vlastnosti atómov a molekúl (školiteľ: prof. Kellö)

Tatiana Vojteková: Infračervená spektroskopia kompozitných materiálov na báze polyvinylchloridu a lignínu (školiteľ: doc. Velič)

Katarína Rišková: Vlastnosti molekúl v excitovaných elektrónových stavoch (školiteľ: prof. Kellö)