Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC

BAKALÁRSKE TÉMY 2020/2021

Bakalárske témy pre akademický rok 2020/2021
Téma Školiteľ Pracovisko
Čo všetko strácam?  RNDr. Petra Čermáková, PhD. Katedra biochémie
Ty musíš ísť z kola von!  RNDr. Petra Čermáková, PhD. Katedra biochémie
Špecifické organely trypanozomatíd  doc. RNDr. Anton Horváth, CSc. Katedra biochémie
Proteolytický komplex Clp ako terapeutický cieľ Mgr. Stanislav Huszár, PhD. Katedra biochémie
CRISPR-Cas systém a jeho využitie Mgr. Stanislav Huszár, PhD. Katedra biochémie
Bakteriálne GT-C glykozyltransferázy doc. RNDr., Jana Korduláková, PhD. Katedra biochémie
Biogenéza mitochondrií. RNDr. Marek Mentel, PhD. Katedra biochémie
Jadro – definujúca organela eukaryotov. RNDr. Marek Mentel, PhD. Katedra biochémie
Využitie fluorescenčných techník pre štúdium Mycobacterium tuberculosis. doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc. Katedra biochémie
Prestup metabolitov cez membránu peroxizómov Ing. Martina Neboháčová, PhD. Katedra biochémie
Biologické funkcie m6A-metyltransferázy Ing. Martina Neboháčová, PhD. Katedra biochémie
Kvasinky ako modelové organizmy pre 21. storočie  prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. Katedra biochémie
Mitochondriálne endonukleázy prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. Katedra biochémie
Delenie a fúzia mitochondria. doc. Mgr. Peter Polčic, PhD Katedra biochémie
Transport lipidov v bunkách. doc. Mgr. Peter Polčic, PhD Katedra biochémie
Pravda a mýty o jedovatosti vitamínov Ing. Pavol Sulo, CSc.  Katedra biochémie
Mitochondriálne funkcie a rakovina. Ing. Pavol Sulo, CSc.  Katedra biochémie
Mýty a fakty príbalových letákov II  Prečo je škodlivá kombinácia alkohol -antibiotiká?  Ing. Pavol Sulo, CSc.  Katedra biochémie
Ako ľahko sa dá stať nesmrteľným - prípad Henrietty Lacksovej.  Ing. Pavol Sulo, CSc.  Katedra biochémie
Extrémne mitochondriálne genómy  RNDr. Ingrid Sveráková, PhD. Katedra biochémie
Ako patogénne kvasinky transportujú živiny do buniek a vylučujú metabolity do prostredia? doc. RNDr. Igor Zeman, PhD. Katedra biochémie
Olejnaté kvasinky — bunkové továrne na produkciu lipidov doc. RNDr. Igor Zeman, PhD. Katedra biochémie
Aktivácia proliečiv účinkujúcich na mykobaktérie Mgr.Júlia Zemanová, PhD. Katedra biochémie
Ako mykobaktérie zvládajú oxidačný stres? Mgr.Júlia Zemanová, PhD. Katedra biochémie
Príčiny hyperhomocysteinémie a jej dopad na neurodegeneratívne ochorenia RNDr. Monika Ďurfinová, PhD. LF UK
Špecifiká lipidového metabolizmu v mozgu. RNDr. Monika Ďurfinová, PhD. LF UK
Molekulárne mechanizmy fibrózy myokardu spôsobenej starnutím.   Mgr. Martina Horváthová, PhD. LF UK

BAKALÁRSKE TÉMY 2019/2020

Bakalárske témy pre akademický rok 2019/2020
Téma Školiteľ Pracovisko
Ty musíš ísť z kola von! RNDr. Petra Čermáková, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Presenilín – strážca môjho ja RNDr. Petra Čermáková, PhD. Katedra biochémie PriF UK
SAM a jeho rozhodujúca biologická úloha  RNDr. Petra Čermáková, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Organely a ich metabolizmus v trypanozomatídach doc. RNDr. Anton Horváth, CSc. Katedra biochémie PriF UK
Molekuly vonkajšieho povrchu trypanozóm a leishmanií doc. RNDr. Anton Horváth, CSc. Katedra biochémie PriF UK
Membránové lipidy baktérií: diverzita štruktúr a procesov ich biogenézy v závislosti od vonkajšieho prostredia.  doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Transport lipidov v baktériách doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Hydrogenozómy – rovnaké a predsa rôznorodé organely mitochondriálneho pôvodu. RNDr. Marek Mentel, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Endosymbióza – typ spolužitia, ktoré viedlo k vzniku organel eukaryotických buniek. RNDr. Marek Mentel, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Biogenéza primárnych chloroplastov – komplexnosť importu proteínov do tejto organely eukaryotických buniek. RNDr. Marek Mentel, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Monooxygenázy a dioxygenázy v metabolizme aromatických látok Ing. Martina Neboháčová, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Biologické funkcie m6A-metyltransferázy Ing. Martina Neboháčová, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Kvasinky ako modelové organizmy pre 21. storočie prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.  Katedra biochémie PriF UK
Ako vznikajú biochemické dráhy? prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.  Katedra biochémie PriF UK
Modelovanie ľudských ochorení v kvasinkách doc. Mgr. Peter Polčic, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Syntéza Fe-S klastrov – esenciálna funkcia mitochondrií doc. Mgr. Peter Polčic, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Regulácia apoptózy proteínmi z rodiny Bcl-2. doc. Mgr. Peter Polčic, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Neinvazívna diagnostika, čo všetko sa dá zistiť zo stolice slín a spúta? Ing. Pavol Sulo, CSc.  Katedra biochémie PriF UK
Diagnostika krvi, čo všetko sa dá identifikovať v krvi. Ing. Pavol Sulo, CSc.  Katedra biochémie PriF UK
Nukleo-mitochondriálne interakcie v medzidruhových hybridoch kvasiniek. Ing. Pavol Sulo, CSc.  Katedra biochémie PriF UK
Mýty a fakty príbalových letákov: I  Môže účinkovať Wobenzym?  Ing. Pavol Sulo, CSc.  Katedra biochémie PriF UK
Osmoprotektívne molekuly morských jednobunkovcov  RNDr. Ingrid Sveráková, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Štúdium respirácie rozličných foriem Diplonema papillatum (experimentálna) RNDr. Ingrid Sveráková, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Ako patogénne kvasinky transportujú živiny do buniek a vylučujú metabolity do prostredia? doc. RNDr. Igor Zeman, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Prenášače organických kyselín v organelových membránach kvasiniek doc. RNDr. Igor Zeman, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Aktivácia proliečiv účinkujúcich na mykobaktérie Mgr.Júlia Zemanová, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Ako mykobaktérie zvládajú oxidačný stres? Mgr.Júlia Zemanová, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Zmeny v metylácii DNA u nádorových buniek Mgr. Lucia Pavlíková, PhD. Centrum biovied SAV

BAKALÁRSKE TÉMY 2018/2019

Bakalárske témy pre akademický rok 2018/2019
Téma Školiteľ Pracovisko
Vplyv rastových médií na metabolizmus Trypanosoma brucei (experimentálna) doc. RNDr. Anton Horváth, CSc. Katedra biochémie PriF UK
Ty musíš ísť z kola von! (teoretická) doc. RNDr. Anton Horváth, CSc. Katedra biochémie PriF UK
Lipidy trypanozomatíd doc. RNDr. Anton Horváth, CSc. Katedra biochémie PriF UK
Vývoj antituberkulotík (Od histórie po súčasnosť) Mgr. Stanislav Huszár, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Štruktúra a biosyntéza mykobakteriálneho arabinogalaktánu Mgr. Stanislav Huszár, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Baktérie s neúplnou bunkovou stenou  (konzultant Mgr. Zuzana Konyariková) Mgr. Stanislav Huszár, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Ako mykobaktérie sekretujú proteíny? doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Transport lipidov v baktériách doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Bakteriálne GT-C glykozyltransferázy doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Môže byť respiračný reťazec rozvetvený? RNDr. Marek Mentel, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Rodina mitochondriálnych prenášačov – kľúčoví hráči v mitochondriálnom transporte. RNDr. Marek Mentel, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Endocytóza – aktívny spôsob pohlcovania mimobunkového materiálu. RNDr. Marek Mentel, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Ako vstupujú liečivá do Mycobacterium tuberculosis?  doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc. Katedra biochémie PriF UK
Úloha flipáz pri výstavbe bunkovej steny baktérií doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc. Katedra biochémie PriF UK
Syntéza polysacharidov v bunkách  doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc. Katedra biochémie PriF UK
Citrátsyntáza Ing. Martina Neboháčová, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Biologické funkcie m6A-metyltransferázy Ing. Martina Neboháčová, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Metabolizmus peroxizómov ( konzultant Mgr. Romana Vrzoňová) Ing. Martina Neboháčová, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Mitochondriálne endonukleázy prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. Katedra biochémie PriF UK
Ribozóm je ribozým prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. Katedra biochémie PriF UK
Kvasinky ako modelové organizmy pre 21. storočie  prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. Katedra biochémie PriF UK
Úloha proteáz v programovanej bunkovej smrti. doc. Mgr. Peter Polčic, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Komunikácia medzi mitochondriami a endoplazmatickým retikulom. doc. Mgr. Peter Polčic, PhD. Katedra biochémie PriF UK
L-aminokyseliny v bunkách. doc. Mgr. Peter Polčic, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Mýty a fakty príbalových letákov: I  Môže účinkovať Wobenzym? (konzultant Mgr. Barbora Šeligová) Ing. Pavol Sulo, CSc. Katedra biochémie PriF UK
Mýty a fakty príbalových letákov  Ing. Pavol Sulo, CSc. Katedra biochémie PriF UK
Ako ovplyvňujú nukleo-mitochondriálne interakcie priebeh a závažnosť mitochondriálnych dedičných chorôb.  (konzultant Mgr. Barbora Šeligová) Ing. Pavol Sulo, CSc. Katedra biochémie PriF UK
Ako ľahko sa dá stať nesmrteľným - prípad Henrietty Lacksovej.  Ing. Pavol Sulo, CSc. Katedra biochémie PriF UK
Rôzne stratégie syntézy ATP vo vybraných zástupcoch kmeňa Euglenozoa (teoretická) RNDr. Ingrid Sveráková, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Rekonštrukcia dýchacieho reťazca v morskom organizme Diplonema papillatum (experimentálna) RNDr. Ingrid Sveráková, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Diplonema papillatum - trochu trypanozóma, trochu eugléna. RNDr. Ingrid Sveráková, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Ako patogénne kvasinky transportujú živiny do buniek a vylučujú metabolity do prostredia? doc. RNDr. Igor Zeman, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Prenášače organických kyselín v organelových membránach kvasiniek. doc. RNDr. Igor Zeman, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Komunikácia medzi organelami. doc. RNDr. Igor Zeman, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Mykobaktérie a epigenetické ovplyvňovanie hostiteľa. Mgr. Júlia Zemanová, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Ako mykobaktérie zvládajú oxidačný stres? Mgr. Júlia Zemanová, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Diagnostika mykobakteriálnych infekcií. Mgr. Júlia Zemanová, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Autofágia a jej úloha v patogenéze sklerózy multiplex. RNDr. Monika Ďurfinová, PhD. Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK
Vplyv diéty na progresiu sklerózy multiplex RNDr. Monika Ďurfinová, PhD. Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK
Mechanizmus vzniku sarkopénie a možnosti jeho ovplyvnenia RNDr. Mgr. Marián Koláček, PhD. Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK
Má zmysel užívať antioxidanty? RNDr. Mgr. Marián Koláček, PhD. Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK

BAKALÁRSKE TÉMY 2017/2018

Bakalárske témy pre akademický rok 2017/2018
 
Téma Školiteľ Pracovisko
Dobrovoľná samovražda? RNDr. Petra Čermáková, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Je, či nie je komplex I v trypanozomatídach? RNDr. Petra Čermáková, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Ty musíš ísť z kola von! RNDr. Petra Čermáková, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Presenilín – strážca môjho ja RNDr. Petra Čermáková, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Účinky kofeínu pri neurodegeneratívnych chorobách  RNDr. Monika Ďurfinová, PhD. Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK
Poruchy metylačného cyklu a duševné  choroby. RNDr. Monika Ďurfinová, PhD. Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LFUK
Je, či nie je komplex I v trypanozomatidách doc. RNDr. Anton Horváth, CSc. Katedra biochémie PriF UK
Zaujímavé mitochondriálne genómy jednobunkových eukaryotov. doc. RNDr. Anton Horváth, CSc. Katedra biochémie PriF UK
Choroby spôbované trypanozomatidami a ich liečba. doc. RNDr. Anton Horváth, CSc. Katedra biochémie PriF UK
Organely a ich metabolizmus v euglénach. doc. RNDr. Anton Horváth, CSc. Katedra biochémie PriF UK
Mycobacterium tuberculosis a vitamín B9 Doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD. Katedra biochémie PriF UK
FASI a FASII systémy ako ciele pôsobenia účinných antibiotík Doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Endomembránový systém eukaryotov – jedno veľké kontinuum v našich bunkách. RNDr. Marek Mentel, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Sú bakteriálne bunky skutočne také cytologicky jednoduché? Majú baktérie organely? RNDr. Marek Mentel, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Môže byť respiračný reťazec rozvetvený? RNDr. Marek Mentel, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Biosyntéza peptidoglykánu a jej inhibícia v Mycobacterium tuberculosis Doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc. Katedra biochémie PriF UK
Homeostáza medi v Mycobacterium tuberculosis  Doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc. Katedra biochémie PriF UK
Maleylpyruvátizomeráza – enzým dôležitý pre bioremediácie  Ing. Martina Neboháčová, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Biologická úloha modifikácií tRNA Ing. Martina Neboháčová, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Fyziologická úloha irisínu Ing. Martina Neboháčová, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Mitochondriálne endonukleázy Prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. Katedra biochémie PriF UK
Ribozóm je ribozým  Prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. Katedra biochémie PriF UK
Kvasinky ako modelové organizmy pre 21. storočie Prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. Katedra biochémie PriF UK
Aby zásielky nezablúdili doc. Mgr. Peter Polčic, PhD Katedra biochémie PriF UK
Biogenéza membránových proteínov. doc. Mgr. Peter Polčic, PhD Katedra biochémie PriF UK
Kvasinky ako model pre výskum programovanej bunkovej smrti. doc. Mgr. Peter Polčic, PhD Katedra biochémie PriF UK
Je príčinou chronických chorôb perzistujúci patogén?  Ing. Pavol Sulo, CSc.  Katedra biochémie PriF UK
Ako ľahko sa dá stať nesmrteľným - prípad Henrietty Lacksovej.  Ing. Pavol Sulo, CSc.  Katedra biochémie PriF UK
Mýty a fakty príbalových letákov.  Ing. Pavol Sulo, CSc.  Katedra biochémie PriF UK
Keď mitochondrie nie sú dedené po matke  Ing. Pavol Sulo, CSc.  Katedra biochémie PriF UK
Účinky hliníka na metabolizmus a funkcie buniek. Doc. RNDr. Igor Zeman, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Duálna lokalizácia proteínov v rôznych častiach eukaryotických buniek – chyba alebo riadený proces? Doc. RNDr. Igor Zeman, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Ako patogénne kvasinky transportujú živiny do buniek a vylučujú metabolity do prostredia? Doc. RNDr. Igor Zeman, PhD. Katedra biochémie PriF UK
,,Spiaca krásavica”- dormantná forma mykobaktérií. Mgr. Júlia Zemanová, PhD. Katedra biochémie PriF UK
Patogény a epigenetické ovplyvňovanie hostiteľa. Mgr. Júlia Zemanová, PhD. Katedra biochémie PriF UK