Doktorandské štúdium

Všeobecné informácie pre doktorandské štúdium na PriF UK. 

Postdoktorandské pozície: 


Študijné podklady
sú prístupne po prihlásení sa do MOODLE pomocou AIS konta.

Zoznam doktorandov na KZFE

Mgr. Lucia Balagová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (3.dFZE_BMC, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Kristína Ferenczyová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (2.dFZE_UVS, denný)
Publikačná činnosť

Daniil Grinchii

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (1.dFZE_CBV, denný)

Mgr. Kristína Hasáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (3.dFZE, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Horváthová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (2.dFZE, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Barbora Chovancová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (2.dFZE_BMC, denný)

Mgr. Lucia Jacková

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (2.dFZE_BMC, denný)

Mgr. Peter Karailiev

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (1.dFZE_BMC, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Nemec

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (2.dFZE_BMC, denný)

Ing. Alexandra Reichová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (2.dFZE_BMC, denný)
Publikačná činnosť