Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Všeobecné informácie pre doktorandské štúdium na PriF UK. 

Postdoktorandské pozície: 


Študijné podklady
sú prístupne po prihlásení sa do MOODLE pomocou AIS konta.

Zoznam doktorandov na KZFE

Mgr. Lucia Balagová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(3.dFZE_BMC, denný)

Mgr. Kristína Ferenczyová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(2.dFZE_UVS, denný)

Daniil Grinchii

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(1.dFZE_CBV, denný)

Mgr. Kristína Hasáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(3.dFZE, denný)

Mgr. Jana Horváthová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(2.dFZE, denný)

Mgr. Barbora Chovancová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(2.dFZE_BMC, denný)

Mgr. Lucia Jacková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(2.dFZE_BMC, denný)

Mgr. Peter Karailiev

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(1.dFZE_BMC, denný)

Mgr. Miroslava Mokošáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(4.dFZE, denný)

Mgr. Michal Nemec

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(2.dFZE_BMC, denný)
[1] 2