Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Všeobecné informácie pre doktorandské štúdium na PriF UK. 

Postdoktorandské pozície: 

Zoznam doktorandov na KZFE

Mgr. Natália Andelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(1.dFZE_UVS, denný)

Mgr. Lucia Balagová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(3.dFZE_BMC, denný)

Mgr. Erika Balogová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(1.dFZE_BMC, denný)

Mgr. Michaela Bartóková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(1.dFZE_CBV, denný)

Mgr. Dominika Besterciová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(1.dFZE_UNPF, denný)

Mgr. Barbora Boťanská

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(1.dFZE_UVS, denný)

Mgr. Stanislava Bukatová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(1.dFZE_BMC, denný)

MSc. Ezgi Dayar

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(1.dFZE_UNPF, denný)

Mgr. Kristína Ferenczyová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(2.dFZE_UVS, denný)

Daniil Grinchii

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(1.dFZE_CBV, denný)
[1] 2 3