Doktorandské štúdium

Všeobecné informácie pre doktorandské štúdium na PriF UK. 

Postdoktorandské pozície: 


Študijné podklady
sú prístupne po prihlásení sa do MOODLE pomocou AIS konta.

Zoznam doktorandov na KZFE

Mgr. Lucia Balagová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(2.dXFY, denný)
balagova2@uniba.sk

Mgr. Kristína Ferenczyová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(2.dXFY, denný)
ferenczyova3@uniba.sk

Mgr. Jana Horváthová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(2.dXFY, denný)
horvathov201@uniba.sk

Mgr. Barbora Chovancová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(2.dXFY, denný)
chovancova52@uniba.sk

Mgr. Lucia Jacková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(2.dXFY, denný)
jackova15@uniba.sk

Mgr. Peter Karailiev

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(2.dXFY, denný)
karailiev2@uniba.sk

Mgr. Michal Nemec

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(2.dXFY, denný)
nemec27@uniba.sk

Ing. Alexandra Reichová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(2.dXFY, denný)

Mgr. Ivana Rokytová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(2.dXFY, denný)

Mgr. Tomáš Senko

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand(2.dXFY, denný)
senko5@uniba.sk
[1] 2