Doktorandské štúdium

Všeobecné informácie pre doktorandské štúdium na PriF UK. 

Rozpracované PhD práce

Postdoktorandské pozície: 

Zoznam doktorandov na KZFE

Ali Amiri

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
3.dFZE_BMC

Mgr. Katarína Andelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
4.dFZE_CEM

Başak Güneş Aydemir

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
3.dFZE_CEM

Mgr. Katarína Babaríková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE

Mgr. Barbara Bagiová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE_CBV

Daria Barkova

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
2.dFZE_BMC

Mgr. Beáta Benediková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE

Mgr. Dominika Besterciová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
5.dFZE_CEM

MSc. Petronela Forišek Paulová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
5.dFZE_BMC

Mgr. Klára Gabrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
3.dFZE_BMC
[1] 2 3