Doktorandské štúdium

Všeobecné informácie pre doktorandské štúdium na PriF UK. 

Rozpracované PhD práce

Postdoktorandské pozície: 

Zoznam doktorandov na KZFE

MSc. Mohammad Adnan

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE_BMC

Ali Amiri

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
4.dFZE_BMC

Mgr. Matúš Antal

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE_BMC

Mgr. Katarína Babaríková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
2.dFZE

Daria Barkova

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
3.dFZE_BMC

Mgr. Beáta Benediková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
2.dFZE

Aybüke Bozkurt

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE_CEM

Mgr. Katarína Bujnová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE_CEM

Mgr. Lila Dziewiczová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
1.dFZE_BMC

Mgr. Klára Gabrišová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Biologická sekcia, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
4.dFZE_BMC
[1] 2 3