Magisterské štúdiumNa moodle sú dostupné:

  • 4. roč.: Environmentálna fyziológia (prednášky)
  • 4. roč.: Pokročilé cvičenia z fyziológie živočíchov a človeka - skriptá
  • 4. roč.: Fyziológia srdcovo-cievneho systému (prednášky)