Magisterské štúdium


Študijné podklady sú prístupne po prihlásení sa do MOODLE pomocou AIS konta. 

 

Nájdete tam:

  • 4. roč.: Pokročilé cvičenia z fyziológie živočíchov a človeka - skriptá

 


Prijímacie pohovory

 

PhD pozície: 

 

 

 

vyhodnocovanie fyziologických pokusov

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6