Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium


Študijné podklady sú prístupne po prihlásení sa do MOODLE pomocou AIS konta. 

 

Nájdete tam:

  • 4. roč.: Environmentálna fyziológia (prednášky)
  • 4. roč.: Pokročilé cvičenia z fyziológie živočíchov a človeka - skriptá
  • 4. roč.: Fyziológia srdcovo-cievneho systému (prednášky)