Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium


Študijné podklady sú prístupne po prihlásení sa do MOODLE pomocou AIS konta. 

 

Nájdete tam:

  • 4. roč.: Environmentálna fyziológia (prednášky)
  • 4. roč.: Pokročilé cvičenia z fyziológie živočíchov a človeka - skriptá
  • 4. roč.: Fyziológia srdcovo-cievneho systému (prednášky) 

Mgr. dohoda

Vyplnenú dohodu o Mgr. štúdiu je potrebné doručiť v 3 exeplároch podpísanú školiteľom a študenotom na odborný seminár do 22.10. a vo forme word súboru (nepodpísanú len text) poslať na adresu herichova1uniba.sk

Mgr. dohoda

 

 

Fyziológia živočíšnej bunky

Prednášky

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11