Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Magisterské štúdium


Študijné podklady sú prístupne po prihlásení sa do MOODLE pomocou AIS konta. 

 

Nájdete tam:

  • 4. roč.: Pokročilé cvičenia z fyziológie živočíchov a človeka - skriptá


Neurobiologia pre 1. Mgr

1. prednáška

ostatné prednášky viď. link

neurobiológia stary web

prednášku o zika nesťahujte, bude sa meniť