Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Magisterské štúdiumNa moodle sú dostupné:

  • 4. roč.: Environmentálna fyziológia (prednášky)
  • 4. roč.: Pokročilé cvičenia z fyziológie živočíchov a človeka - skriptá
  • 4. roč.: Fyziológia srdcovo-cievneho systému (prednášky)

Fyziológia živočíšnej bunky

Prednášky

Prednáška 1

Prednáška 2

Prednáška 3

Prednáška 4