Bakalárske štúdium


 • Študijné podklady (Moodle, UK Login)
 • Bc. DOHODA (3. Bc.): 1) stiahnuť, vyplniť a priniesť na seminár začiatkom ZS a 2) elektornickú kópiu poslať doc. Krškovej (lucia.krskova@uniba.sk)

Na moodle sú dostupné:

 • 1. roč.: Výzvy súčasnej fyziológie a etológie
 • 2. roč.: Bio, MedBio, SysBio: Základná fyziológia živočíchov a človeka (prednášky)
 • 2. roč.: Biochémia: Vybrané kapitoly z fyziológie živočíchov a človeka (prednášky)
 • 2. roč.: Bio, MedBio, SysBio / 3. roč. učitelia : Základná fyziológia živočíchov a človeka (cvičenia)
 • 2. roč.: Animal Physiology
 • 3. roč.: Integračná fyziológia
 • 3. roč.: Fyziológia 2
 • 3. roč.: Chronobiológia

Harmonogram cvičení z integračnej fyziológie

ZS 2022 B2-410, streda 8:10 - 12:10

 • 27-09-22: Metódy endokrinologického výskumu
 • 11-10-22: Problematické úlohy - princípy endokrinných regulácií
 • 25-10-22: Problematické úlohy - princípy endokrinných regulácií
 • 08-11-22: Endokrinná kontrola glukózového metabolizmu
 • 22-11-22: Modelovanie fyziologických systémov
 • 06-12-22: Reprodukčná fyziológia I
 • 13-12-22: Reprodukčná fyziológia II (UBGZ, bude upresnené neskôr)