Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium


Študijné podklady sú prístupne po prihlásení sa do MOODLE pomocou AIS konta. 

 

Nájdete tam: 

  • 1. roč.: Výzvy súčasnej fyziológie a etológie
  • 2. roč.: Bio, MedBio, SysBio: Základná fyziológia živočíchov a človeka (prednášky)
  • 2. roč.: Biochémia: Vybrané kapitoly z fyziológie živočíchov a človeka (prednášky)
  • 2. roč.: Bio, MedBio, SysBio / 3. roč. učitelia : Základná fyziológia živočíchov a človeka (cvičenia)
  • 2. roč.: Animal Physiology
  • 3. roč.: Integračná fyziológia 
  • 3. roč.: Fyziológia 2

Bc. dohoda

Vyplnenú dohodu o Bc. štúdiu je potrebné doručiť v 3 exeplároch podpísanú školiteľom a študenotom na odborný seminár do 19.10. a vo forme word súboru (nepodpísanú, len text) poslať na adresu herichova1uniba.sk

Bc. dohoda

Biológia bunky - I. Herichová

1

2

3

4

Cell biology

1

2

3

pipetting

Fyziológia živočíchov pre pedagógov - I. Herichová

Milí študenti,

na stránke sú prednášky z minulého semestra, ktoré budú postupne nahradzované novými verziami po ich odprednášaní. 

Teším sa na stretnutie,

Iveta Herichova

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

update

1c

2c

3c

4c

5c

1p

2p

3p

4p

5p

6p

syllabus