Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bakalárske štúdium


Študijné podklady sú prístupne po prihlásení sa do MOODLE pomocou AIS konta. 

 

Nájdete tam: 

  • 1. roč.: Výzvy súčasnej fyziológie a etológie
  • 2. roč.: Bio, MedBio, SysBio: Základná fyziológia živočíchov a človeka (prednášky)
  • 2. roč.: Biochémia: Vybrané kapitoly z fyziológie živočíchov a človeka (prednášky)
  • 2. roč.: Bio, MedBio, SysBio / 3. roč. učitelia : Základná fyziológia živočíchov a človeka (cvičenia)
  • 2. roč.: Animal Physiology
  • 3. roč.: Integračná fyziológia 
  • 3. roč.: Fyziológia 2