Bakalárske štúdium


Študijné podklady sú prístupne po prihlásení sa do MOODLE pomocou AIS konta. 

 

Nájdete tam: 

  • 1. roč. Výzvy súčasnej fyziológie a etológie
  • 2. roč. Bio, MedBio, SysBio: Základná fyziológia živočíchov a človeka (prednáška)
  • 2. roč. Bio, MedBio, SysBio / 3. roč. učitelia : Základná fyziológia živočíchov a človeka (cvičenia)
  • 2. roč.: Animal Physiology
  • 3. roč.: Integračná fyziológia 

Biológia bunky - I. Herichová

1

2

3

4

Cvičenia pre pedagógov Fyziológia živočíchov - I. Herichová

ADHD2

drogy