Univerzitné vzdelávanie genetiky 2016

Seminár 2016

Po úspešnom pilotnom ročníku česko-slovenského seminára: Univerzitné vzdelávanie genetiky 150 rokov po Mendelovi (Seminár 2015) Genetická spoločnosť Gregora Mendela zorganizovala workshop Praktické cvičenia z genetiky pre bakalárov a magistrov na českých a slovenských univerztách, ktorý sa uskutočnil 26. mája 2016 v Mendelovom múzeu v Brne. 

Cieľom workshopu bolo podeliť sa so skúsenosťami s laboratórnymi kurzami zameranými na  praktické zručnosti študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia genetiky na univerzitách v Čechách a na Slovensku.

Program seminára 2016 a Prezentácie (PDF)

8:30 – 9:00  REGISTRÁCIA

9:00 – 9:15  Otvorenie seminára (Ondřej Dostál, Jiří Doškař)

Sekcia 1: Náplň laboratórnych cvičení na českých a slovenských univerzitách

9:15 – 10:15 Cvičenia z genetiky I (moderátor: Jiří Doškař)

Pavel Lízal (Masarykova univerzita, Brno)

Dana Holá, Marie Kočová (Univerzita Karlova, Praha)

Dana Šafářová (Univerzita Palackého, Olomouc)

10:15 – 10:25 - prestávka

10:25 – 11:05 Cvičenia z genetiky II (moderátorka: Eva Čellárová)

Regina Sepšiová (Univerzita Komenského, Bratislava)

Katarína Bruňáková, Eva Čellárová (Univerzita P. J. Šafárika, Košice)

11:05 – 11:20 - prestávka

11:20 – 12:00 Cvičenia z molekulárnej biológie (moderátorka: Dana Šafářová)

Petr Beneš (Masarykova univerzita, Brno)

Tomáš Mašek (Univerzita Karlova, Praha)

12:00 – 12:45 obedová prestávka (formou bufetu)

12:45 – 13:15 Valné zhromaždenie členov GSGM

Sekcia 2: Ako by mohli vyzerať ideálne praktické kurzy z genetiky?

13:15 – 13:55

(moderátorka: Andrea Ševčovičová)

Jana Henzelyová, Miroslava Bálintová (Univerzita P. J. Šafárika, Košice)

Jiří Pergner (Univerzita Karlova, Praha)

13:55 – 14:05 - prestávka

14:05 – 14:45

(moderátor: Jan Šmarda)

Markéta Wayhelová (Masarykova univerzita, Brno)

Filip Červenák, Katarína Juríková, Andrea Cillingová, Lucia Zeiselová, Filip Brázdovič, Erik Birčák (Univerzita Komenského, Bratislava)

14:45 – 15:00 - prestávka

15:00 – 16:00 Panelová diskusia k prezentáciám (moderátor: Ľubomír Tomáška)

Študijné materiály pre praktické kurzy

Masarykova univerzita, Brno (P. Lízal):

Elektronické studijní materiály

Stanovy GSGM

Návrh stanov Genetickej spoločnosti Gregora Mendela.