Univerzitné vzdelávanie genetiky 2015

Seminár 2015

Genetická spoločnosť Gregora Mendela a Mendelovo muzeum v Brne s podporou MGP Zlín zorganizovali česko-slovenský seminár: Univerzitné vzdelávanie genetiky 150 rokov po Mendelovi, ktorý sa konal 29. mája 2015 v Mendelovom múzeu v Brne.

Cieľom seminára bolo porovnať študijné programy univerzít v Čechách a na Slovensku, na ktorých prebieha výuka genetiky, navzájom sa inšpirovať v otázkach obsahu i formy výuky, hľadať možnosti reálnej spolupráce, poučiť sa  zo skúseností zo zahraničných vzdelávacích inštitúcií a diskutovať o tom, či a ako modifikovať vzdelávanie novej generácie genetikov.

Program seminára 2015 a Prezentácie (PDF)

8:00 – 9:15  REGISTRÁCIA

9:15 –   9:30  Otvorenie seminára (Ľubomír Tomáška, Univerzita Komenského, Bratislava)

Sekcia 1: Univerzitné vzdelávanie genetiky v Čechách a na Slovensku: State-of-the-art

Moderátor: Aleš Knoll (Mendelova univerzita, Brno)

  9:30 –   9:50  Jiří Doškař, Masarykova univerzita Brno

  9:50 – 10:10  Marie Kočová, Dana Holá, Univerzita Karlova, Praha  

10:10 – 10:30 Kateřina Malachová,  Ostravská Univerzita, Ostrava

Moderátor: Jan Šmarda (Masarykova univerzita, Brno)

11:00 – 11:20  Magda Zrzavá, Jihočeská Univerzita, České Budějovice

11:20 – 11:40  Eva Čellárová, Univerzita P. J. Šafárika, Košice

11:40 – 12:00  Ľubomír Tomáška, Univerzita Komenského, Bratislava

Moderátor: Andrea Ševčovičová (Univerzita Komenského, Bratislava)

13:00 – 14:00  Panelová diskusia k Sekcii 1.

Sekcia 2: Univerzitné vzdelávanie genetiky v Čechách a na Slovensku: Ako ďalej?

Moderátor: Jiří Doškař (Masarykova univerzita, Brno)

14:15 – 14:35  Katarína Juríková, Univerzita Komenského, Bratislava

14:35 – 14:55  Roman Šolc, Univerzita Karlova, Praha  

14:55 – 15:15  Aneta Mikulášová, Masarykova univerzita, Brno

15:15 – 15:30  Broňa Brejová, Univerzita Komenského, Bratislava

Moderátor: Ľubomír Tomáška (Univerzita Komenského, Bratislava)

16:00 – 17:00  Panelová diskusia k Sekcii 2 a všeobecná diskusia


V Sekcii 1 sa hľadali odpovede na nasledujúce otázky:

1. Aká je náplň a ciele základného kurzu Genetika v bakalárskom stupni štúdia?

2. Ako sú zostavené aktuálne študijné programy zamerané na vzdelávanie genetiky v magisterskom stupni štúdia?

3. Aká je proporcia prednáškových, praktických a seminárových kurzov v magisterských kurikulách?

4. Aké formy výuky (okrem štandardných) sú v programoch využívané? Ako sú študenti zapájaní do interakcií s učiteľom?

5. Aké sú hlavné silné stránky aktuálnych študijných programov?

6. Aké sú hlavné slabiny aktuálnych študijných programov?

7. V čom sú jednotlivé magisterské kurikulá unikátne? Existuje možnosť medziuniverzitnej "komplementácie" výuky práve prostredníctvom týchto unikátnych kurzov?

8. Aké sú možnosti vzájomnej výpomoci?

9. Ktorá je ideálna učebnica/učebnice pre bakalársky a magisterský stupeň?

10. Aké internetové zdroje sú vhodným doplnkovým materiálom pre kurzy genetiky?

V Sekcii 2 sa diskutovalo aj týchto otázkach:

1. Ako sa učí genetika na zahraničných univerzitách?

2. Sú niektoré zo zahraničných modelov (pokiaľ ich ešte nemáme) použiteľné aj u nás?

3. Aké "zručnosti" má mať súčasný genetik v matematike a informatike?

4. Má mať absolvent magister genetiky všeobecný prehľad o všetkých oblastiach genetiky, alebo má špecializovaný?