Utrecht Network Young Researchers' Grant

Utrecht Network Young Researchers' Grant

Výskumný grant siete univerzít Utrecht Network vo výške 1000 Eur je určený pre PhD. študentov. Téma výskumnej práce nie je nijako obmedzená. Grant má čiastočne pokryť náklady na pobyt (4-týždňový) na študentom vybranej univerzite patriacej do siete univerzít Utrecht Network a je určený tým, ktorí nemôžu získať grant Erasmus+ (napr. kvôli kratšiemu pobytu, ako je minimálna dľžka pobytu cez Erasmus+). Grant získajú 10 študenti z univerzít združených v Utrecht Network, konečný výber robí UN. Link na zoznam členských univerzít UN. 

https://utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/