Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút

Institut Universitaire Franco-Slovaque (IUFS)

Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút (IUFS) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2011 a jeho cieľom je prispievať k rozvoju a rozširovaniu frankofónnych programov na Slovensku.

IUFS zároveň podporuje dynamickosť, pokiaľ ide o používanie francúzštiny na Slovensku, nasledujúc pri tom nasledovný rámec: školy-univerzity-podniky-jednotlivci.

Viac informácií:

https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/sfui/
 

Štipendium francúzskej vlády na študijný alebo vedecký pobyt

Cieľom ponuky štipendií francúzskej vlády je nadviazať spoluprácu medzi slovenskými a francúzskymi univerzitami alebo výskumnými pracoviskami:

  • 1. až 4. ročník vysokoškolského štúdia (kofinancované štipendium) – 350 eur mesačne
  • 5. ročník vysokoškolského štúdia (2. rok Mgr. štúdia) – 700 eur mesačne
  • Doktorát na dvoch univerzitách (Cotutelle de thèse) – 1060 eur mesačne
  • Vedecko-výskumná stáž – 1704 eur mesačne

Podrobnejšie informácie, ako aj formulár žiadosti v anglickom alebo francúzskom jazyku nájdete na stránke:

 https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/