Spolupráca Rakúsko-Slovensko

Aktion Österreich-Slowakei

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu.

Štipendium pre diplomantov (1 - 3 mesiace) má poskytnúť študentom možnosť využívať pri príprave svojej diplomovej práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: max. 800 €/mes. Uzávierka: marec a október

Štipendium pre doktorandov (3 - 6 mesiacov) má poskytnúť doktorandom možnosť využívať pri príprave svojej dizertačnej práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: max. 1 050 €/mes. Uzávierka: marec a október

Štipendium na letný jazykový kurz - štipendium pre študentov a doktorandov na absolvovanie letnej jazykovej školy. Uzávierka: marec

www.aktion.saia.sk

Spolupráca Univerzity Komenského s Rakúskom pre študentov

Na základe medziuniverzitnej zmluvy o spolupráci je možnosť uchádzať sa o:

Magisterské štipendium na Univerzite Innsbruck

Doktorandské štipendium na Univerzite Innsbruck

Doktorandský grant na Univerzite Wien

Ernst Mach grant pre doktorandov

Grant Ernsta Macha je zameraný na mladých vedcov zo všetkých odborov a krajín (okrem Rakúska), ktorí sa chcú venovať výskumnému projektu v Rakúsku.

Cieľová skupina: mladí vedci zo všetkých odborov a krajín

Trvanie: 1 až 9 mesiacov

Veková hranica: 35 rokov

Uzávierka prihlášok: online prihláška je k dispozícii od októbra do 1. februára nasledujúceho roka

https://oead.at/en/to-austria/grants-and-scholarships/ernst-mach-grant/