2018/12/12 Paleoklub prednáška spojená s predstavením novej knižnej publikácie: "Metamorfóza ľadu"

Kedy: 12.12.2018 o 18:15 hod. Kde: v miestnosti G-203 PriF UK

Slovenský paleontologický klub

- odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti

Vás pozýva na predvianočné klubové stretnutie,

ktoré sa uskutoční 12. 12. 2018 (streda) o 18:15 hod. v miestnosti G-203,
 
na Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava.

PROGRAM:

prednáška spojená s predstavením novej knižnej publikácie: "Metamorfóza ľadu"

hosť: Mgr. Albert Russ