2018/05/30 Paleoklub prednáška "Volodarsk - za drahými kameňmi"

Kedy: 30.05.2018 o 18:15 hod. Kde: v miestnosti G-203 PriF UK

Slovenský paleontologický klub

- odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti

Vás pozýva na prednáškové stretnutie,

ktoré sa uskutoční 30. 5. 2018 (streda) o 18:15 hod.

v miestnosti G-203 na Katedre geológie a paleontológie

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava.

PROGRAM:

"Volodarsk - za drahými kameňmi"

prednáša: Mgr. Albert Russ