2018/03/28 Paleoklub prednáška "Staroveký Rím pod sopkou Vezuv"

Kedy: 28.02.2018 o 18:15 hod. Kde: v miestnosti G-203 PriF UK

Slovenský paleontologický klub

- odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti

Vás pozýva na prednášku

28.03.2018 (streda) o 18:15 hod.

v miestnosti G-203, na Katedre geológie a paleontológie

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava.

PROGRAM:

"Staroveký Rím pod sopkou Vezuv"

Prednáška pojednáva o geologických podmienkach vulkanickej aktivity v Neapolskom zálive, o najznámejšej erupcii Vezuvu v roku 79, ktorá pochovala niekoľko rímskych miest a zachovala jedinečné historicko-kultúrne dedičstvo. Prednáška je doplnená autentickou fotodokumentáciou autora s popisom najzaujímavejších lokalít odkrytých miest Pompeje a Herculaneum.

prednáša: MUDr. Daniel Hassan