2018/09/15 Slovenské paleontologické dni 2018

Kedy: 15.-16. 09. 2018 o 9:00 hod. v Bratislave (Dúbravka, Devín)

Slovenský paleontologický klub

- odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti

Vás pozýva na 1. ročník náučno - poznávacích terénnych exkurzií:

Slovenské paleontologické dni 2018

PROGRAM:

15. 09. 2018 (sobota)

Terénna exkurzia - "Miocénny hrebenatkový záliv pri Dúbravke"

Miesto a čas stretnutia: pred Domom kultúry (Saratovská ul.) v Bratislave - Dúbravke o 9:00 hod

Sprievodca: Radoslav Biskupič

Počas terénnej akcie navštívime paleontologické náleziská rozprestierajúce sa na východných svahoch Devínskej Kobyly. V menších odkryvoch vystupujú na povrch morské sedimenty, ktoré sa počas stredného miocénu usadzovali v plytkovodných paleoprostrediach Devínskych Karpát. Medzi významné a časté nálezy z tejto oblasti patria najmä fosílie lastúrnikov - hrebenatiek.

Návšteva Dúbravského múzea v Dúbravke

Po terénnej exkurzii sa účastníci akcie môžu tešiť na exkluzívnu prehliadku paleontologickej expozície Dúbravského múzea. Vystavené exponáty pochádzajú z lokalít Devínskej Kobyly, ako i z ďalších významných paleontologických nálezísk Slovenska.

Sprievodca: Štefan Meszároš

16. 09. 2018 (nedeľa)

Terénna exkurzia - "Devínske neogénne more a jeho fosílna fauna"

Miesto a čas stretnutia: pred kostolom (Kremeľská ul.) v Bratislave - Devíne o 9:00 hod.

Sprievodca: Radoslav Biskupič

Druhý deň podujatia bude venovaný paleontologickým lokalitám nachádzajúcich sa v okolí Devína. Bádenské morské usadeniny odkryté na južných svahoch Devínskej Kobyly obsahujú zaujímavé fosílne spoločenstvá morských organizmov - lastúrnikov, ulitníkov, mnohoštetinavcov, ramenonožcov, koralov, desaťnožcov a ježoviek.

Účastníkom podujatia odporúčame priniesť potrebné náradie (kladivo, sekáč, krompáčik, lopatka, pracovné rukavice), ako i vhodnú obuv do terénu, najlepšie pevnú turistickú.

Predpokladaná doba trvania akcie môže byť v rozsahu 4 až 7 hod., preto odporúčame priniesť so sebou aj dostatočné množstvo tekutín a jedla.

Kontakt/info: Radoslav Biskupič (0903 892 732, paleoclub@paleoclub.sk), www.paleoklub.skwww.facebook.com/paleoklub