2018/04/18 Paleoklub prednáška "Potulky Južnou Amerikou"

Kedy: 18.04.2018 o 18:15 hod. Kde: v miestnosti G-203 PriF UK

Slovenský paleontologický klub

- odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti

Vás pozýva na prednáškové stretnutie

18.04.2018 (streda) o 18:15 hod.

v miestnosti G-203, na Katedre geológie a paleontológie

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava.

PROGRAM:

"Potulky Južnou Amerikou"

prednáša: Mgr. Júlia Zervanová, PhD.