Výstava „Cesta (z) mesta“

Výstava „Cesta (z) mesta“
o procesoch suburbanizácie


vo vestibule B1

Počas uplynulého štvrťstoročia došlo v zázemí hlavného mesta k najvýznamnejšej sociálno-priestorovej transformácii v novodobých dejinách Slovenska. Vybudovalo sa tu viac ako 50 tisíc nových bytov a populácia sa rozrástla o veľkosť Žiliny alebo Prešova. Špecifická migrácia pretvára pôvodné prostredie a formuje nové podoby každodennosti, vzťahov k Bratislave i predmestí navzájom. Výstava, ktorá sa aktuálne nachádza vo vestibule pavilónu B1, sa pokúša zachytiť tieto komplexné a mnohovrstevné procesy najmä prostredníctvom rozmanitých vizualizácií. Príďte sa pozrieť, akými rôznymi spôsobmi sa táto zmena prejavuje a čoho všetkého sa týka, aký človek toto prostredie formuje, žije v ňom a je tu utváraný.

Autori:

Martin Šveda, Daniel Gurňák
Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov,
PriF UK

Pavel Šuška a Ján Výbošťok
Geografický ústav SAV, v.v.i.

Plagát

Plagát   [.pdf]   [.jpg]  

Obrázok

Obrázok   [.png2

Fotogaléria