Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2018/12/07 Korčulovanie - predvianočné šantenie na ľade

Katedra regionálnej geografie Vás pozýva na

KORČUĽOVANIE - predvianočné šantenie na ľade

7.12.2018 od 8:30 do 10:00 hod.

Zimný štadión Harmincova Dúbravka

Vstup: voľný, heslo: geografia_spája

Vítaní sú všetci geografi, geografky, geografíčatá, prírodovedci a ich priatelia

Kontakt na organizátora:

Prof. Ladislav Tolmáči, ladislav.tolmaci@uniba.sk
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny

Plagát

Plagát   [.pdf]   [.jpg]