Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prečo by sme mali spoznávať svet

prof. MUDr. VLADIMÍR KRČMÉRY, DrSc., Dr.h.c
rektor VŠZaSP Sv. Alžbety, lekár, vedec, filantrop

Kde: PRIF UK, miestnosť B1 - 301

Kedy: 3.3.2020 o 17:30 hod.

o svete - chorobách - chudobe - hlade - migrácii
o projektoch Tropic teamu - o rozvoji a pomoci
O POZNANÍ SVETA NIE LEN OČAMI ALE I SRDCOM

Plagát

Plagát [.pdf]  [.jpg]

Kontakt na organizátora

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón na pracovisko +421 2 9014 9430
Miestnosť B1-546
Odkaz https://fns.uniba.sk/krg/
Email ladislav.tolmaciuniba.sk