Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška BOJAR 2019

Cesta do svedomia Afriky

12. novembra 2019 na Prif UK v CH1-1 o 18.18 hod.

Program

  • Cesta
  • Svedomie
  • Región
  • Film 1
  • Film 2
  • Prekvapenie 0
  • Súťaž
  • Prekvapenie 1
  • Debata

Ak prídete smutní, odídete veselí, Ak neprídete, budete smutní, že ste neprišli.

profesor Ladislav Tolmáči
ladislav.tolmaciuniba.sk
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny

Plagát

Plagát    [.pdf]    [.jpg]