Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška prof. Kováča "Postavenie študentov vo vysokoškolskom systéme"

Videozáznam prednášky pozri tu:

Študentská časť Akademického senátu PriF UK pre Vás pripravila prednášku spojenú s diskusiou, emeritného profesora z našej fakulty Ladislava Kováča, DrSc. na tému: 

"Postavenie študentov vo vysokoškolskom systéme SR"

Prednáška sa koná v súvislosti s udelením štátneho vyznamenania "PRIBINOV KRÍŽ II.TRIEDY", pre Ladislava Kováča, ministra, emeritného profesora, profesora, pedagóga a kolegu z našej Alma Mater. Pán profesor sa na prednášku a hlavne diskusiu veľmi teší a je pripravený zodpovedať všetky Vaše otázky. 

Prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc. je rodákom zo Závažnej Poruby, študoval biochémiu na Karlovej Univerzite v Prahe, od roku 1957 pôsobil na PriF UK avšak vďaka politickým dôvodom musel našu fakultu niekoľkokrát opustiť. Ladislav Kováč sa tiež stal prvým "ponovembrovým" ministrom školstva Slovenskej republiky.

Organizátorom podujatia je: