Témy dizertačných prác pre prijímacie konanie

Toto je stará stránka.

Prejdite prosím na novú stránku

https://fns.uniba.sk/studium/informacie-pre-uchadzacov/uchadzaci-o-doktorandske-studium/temy-dizertacnych-prac-pre-prijimacie-konanie/

Termín prihlasovania na PhD. doktorandské štúdium : od 1.3.2022 do 31.5.2022

Témy dizertačných prác, o ktoré sa možno uchádzať vrámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2022/2023 na Prírodovedeckej fakulte UK

Zásady PhD. prijímacieho konania 2022/2023  [.pdf]

Témy dizertačných prác 2022/2023  [.xls]