Rámcový harmonogram prijímacieho konania na doktorandské štúdium

február - apríl 2022: „PRVÝ KONTAKT“

predbežné informácie, osobitne ku špecifikám apostilácie, resp. superlegalizácie dokumentov o štúdiu (uznaniu dokladov o štúdiu získanom v zahraničí)

marec – máj 2022: podanie prihlášky na doktorandské štúdium

22. jún 2022 (streda): prijímacie konanie na doktorandské štúdium

23. jún 2022: zverejnenie výsledkov prijímacieho konania

jún - august 2022: apostilácia, resp. superlegalizácia dokladov o štúdiu (uznanie dokladov o štúdiu získanom v zahraničí)

september 2022: zápis na štúdium