Fotogaléria z workshopu

MEDZINÁRODNÝ WORKSHOP „Rekarbonizácia pitných vôd a predpokladané zdravotné účinky“

Príhovor zodpovedného riešiteľa projektu LIFE WATER and HEALTH

Príhovor dekana Prif UK

Príhovor generálnej riaditeľky sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR

Prezentácie príspevkov

Diskusia