Laboratórium asymetrickej katalýzy a zelenej chémie

Rozvoj asymetrickej organokatalýzy na PriF UK


The Šebesta Group

Výskum nášho laboratória na Univerzite Komenského v Bratislave sa zameriava na asymetrickú katalýzu a neklasické metódy v organickej syntéze. Vyvíjame nové chirálne metalocénové ligandy a organokatalyzátory pre stereoselektívne reakcie. Naša skupina tiež študuje vzťah medzi štruktúrou katalyzátora a katalyzovanou reakciou experimentálnymi aj výpočtovými metódami. Jedným z hlavných pilierov nášho výskumu je udržateľná chémia. Snažíme sa zefektívniť asymetrické katalyzované reakcie pomocou nových recyklovateľných imobilizovaných katalyzátorov, netradičných reakčných médií a podmienok alebo využitím one-pot procesov.

Chceme napredovať vo vedeckých poznatkoch v motivujúcom a priateľskom pracovnom prostredí, ktoré umožňuje rast všetkých našich členov.