Termíny obhajob a štátnic

Termíny obhajob diplomových prác a ústnych štátnych skúšok magisterského stupňa v AR 2023/2024 na Katedre zoológie PRI FUK

 

Obhajoby diplomových prác: 27. a 28.05.2024

Ústne štátnice: 13. a 14.06.2024

Rozpis študentov na jednotlivé dni bude uvedený až po odovzdaní diplomových prác.

 

 

prof. RNDr. Milada Holecová, CSc.

predsedkyňa štátnicovej komisie