Molekulárna biológia a mikroorganizmy

 

 

Moderné metódy molekulárnej biológie sú v súčasnej dobe využívané aj pri diagnostike, liečbe a prevencii infekčných ochorení. Laboratórium molekulárnej biológie prokaryotov sa venuje výskumu nových metód DNA analýzy v diagnostike a typizácii patogénnych baktérií prenášaných potravinami zaradených do rodov Salmonella, ListeriaCronobacter. V rámci laboratória sa skúmajú faktory virulencie bakteriálnych kmeňov ako aj spôsoby, ktoré umožňujú baktériám dlhodobé prežívanie v prostredí potravín a potravinárskych prevádzok. Pri tomto výskume bol objavený unikátny genomický ostrov prítomný u niektorých kmeňov zaradených do rodu Cronobacter, ktorý je zodpovedný za zvýšenú tepelnú odolnosť kmeňov, a tým aj za šírenie tohto patogénu v sušenej detskej výžive. Predmetom záujmu laboratória je aj štúdium bakteriofágov, vírusov napádajúcich baktérie, a možnosti využitia bakteriofágov a ich proteínov pri ochrane potravín. V rámci výskumu a štúdia uropatogénnych kmeňov E. coli bol nájdený a na molekulárnej úrovni charakterizovaný unikátny determinant rezistencie voči soliam ťažkého kovu telúru a tiež súbor viacerých kryptických plazmidov, z ktorých sa vychádzalo pri príprave vlastných klonovacích vektorov. Súčasťou tohto výskumu sú tiež molekulárno-biologické charakterizácie plazmidov izolovaných z potravinárskych baktérií rodu Acetobacter.