Molekulárna biológia a biotechnológia

 

 

Laboratórium fermentácií a purifikácie proteínov nadväzuje na priekopnícky výskum v oblasti využívania techník rekombinantných DNA na Prírodovedeckej fakulte. Vychádza tiež aj zo súčasných poznatkov a postupov v genomike, proteomike a bioinformatike, ktoré sú súčasťou modernej biotechnológie. Témy výskumu sú zamerané na prípravu nových klonovacích systémov, produkciu rekombinantných proteínov s terapeutickým potenciálom, biologicky aktívnych látok, ktoré majú potenciálne využitie v oblasti farmaceutických a potravinárskych biotechnológií. Jedným z potenciálne efektívnych expresných eukaryotických systémov sa javí vývoj nového expresného hostiteľa na báze Candida utilis (bezproteázový sekretómu, krátky životný cyklus, možnosti „single cell protein“ produkcie a pod.). Pre produkciu toxických proteínov sa vyvíjajú systémy na báze E. coli, u ktorých by bola možná regulácia transkripcie a translácie na dvoch až troch úrovniach. Výsledky výskumu majú potenciálne využitie u viacerých domácich i zahraničných súkromných biotech spoločností (Biotika, a.s., Slovenská Ľupča, hameln rds Modra, Axxence Slovakia, s.r.o., Bratislava, CPN s.r.o., Dolní Dobrouč, ČR).