Prednáška Kórejská republika pod mikroskopom

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
v spolupráci s Botanickým ústavom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV
a Katedrou fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

si Vás dovoľujú pozvať na prednášku s názvom
„Kórejská republika pod mikroskopom -
prelínanie minulosti a budúcnosti?“


25. október 2023 o 13:00 hod.

Prírodovedecká fakulta UK, miestnosť AMOS

online cez MS Teams - linka


Prednášajúci: doc. Mgr. Michal Martinka, PhD.
Katedra fyziológie rastlín
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Plagát

Plagát [.pdf]  [.jpg]