Prednáška Ionizing radiation versus plant resistance to biotic challenges

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
v spolupráci s Botanickým ústavom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV
a Katedrou fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

si Vás dovoľujú pozvať na prednášku s názvom
„Ionizing radiation versus plant resistance to biotic challenges“

22. november 2023 o 13:00
Prírodovedecká fakulta UK
Miestnosť B2-117a (Katedra fyz. rastlín)

Prednášajúci: Dr. Maksym Danchenko, PhD.
Centrum biológie rastlín a biodiverzity
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín, Slovenská akadémia vied, Nitra

Kontakt na organizátora:
Marek Vaculík
marek.vaculikuniba.sk
za KFR PRIF UK a SBS SAV

Plagát

Plagát  [.pdf]    [.jpg]