Krátkodobé výmenné pobyty (Burza)

Podmienky pre pracovníkov Univerzity Komenského (vyslanie)

Podmienky pre pracovníkov zahraničných univerzit (prijatie)

Zoznam zahraničných univerzít, s ktorými má UK zmluvy o spolupráci

V zozname partnerských zmlúv sú označené univerzity, kde je možné uchádzať sa o pobyt, heslom: "BURZA možná!". Prihlášky sa podávajú spravidla v angličtine; na univerzity v Nemecku a v Rakúsku v nemčine, na univerzity vo Francúzsku vo francúzštine, na univerzity v Českej republike v slovenčine.

Prihlášky sa týkajú len pedagogických a vedeckych pracovníkov fakúlt, nie doktorandov!