prof. Ing. Dušan Velič, DrSc.

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o náhlej a tragickej smrti prof. Ing. Dušana Veliča, DrSc.

Profesor Velič bol významným odborníkom v oblasti fyzikálnej chémie so zameraním na laserovú spektroskopiu. Od roku 1998 pôsobil na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobil aj ako vedúci Laboratória hmotnostnej spektroskopie sekundárnych iónov v Medzinárodnom laserovom centre, taktiež na významných chemických pracoviskách v Nemecku a USA. Počas svojho profesijného pôsobenia vyškolil množstvo študentov a doktorandov.

Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Česť jeho pamiatke. 

31.07.2023