2021/05/26 Prednáška Mechanically Induced Chemistry of Oxides

CHEMICKÉ HORIZONTY SÚ SPÄŤ!

Milí fanúšikovia chémie,

po dlhšej pauze spôsobenej pretrvávajúcou pandémiou u nás je nám potešením oznámiť vám, že sa vracia jeden z tradičných pilierov SCHS - Chemické horizonty. Túto agendu bude mať na starosti nový člen predsedníctva SCHS doc. Ivan Šalitroš.

Cyklus prednášok Chemické horizonty predstavuje akciu organizovanú SCHS od roku 2005. Hlavnými cieľmi tejto akcie je zviditeľnenie úspešných slovenských chemikov a prezentácia ich oblasti pôsobenia. Vybraní rečníci budú sčasti popularizačne ale aj sčasti odborne prezentovať najdôležitejšie vlastné výsledky ako aj všeobecné míľniky dosiahnuté v danom smere chémie. Týmto spôsobom sa budú snažiť rozšíriť chemické horizonty nás všetkých. Prednášky sú v slovenskom jazyku a organizujú sa šesťkrát do roka počas letných a zimných semestrov

Najbližšia prednáška bude v stredu 26. mája 2021 o 14:00 online prostredníctvom MS Teams. Prednášajúcim je prof. Vladimír Šepelák, názov prednášky je: Mechanically Induced Chemistry of Oxides

Mechanically induced chemistry (the so-called mechanochemistry) has a long history and continues to be of high importance. The presentation is focused on the mechanochemical phenomena in oxides, where an external mechanical force is exerted for the size reduction of solid particles even to the nanometer range, for the mixing and combination of chemical elements down to the atomic scale, and for the initiation or acceleration of solid state chemical reactions. The chemical reactions in oxides induced by mechanical action are categorized along the same lines that are commonly used in solid state chemistry and in chemistry, in general; they are either of homogeneous or of heterogeneous type. Homogeneous processes shall be exemplified here by the mechanically triggered formation of nonequilibrium structural (atomic) and magnetic (spin) configurations in complex oxides and by the mechanically induced phase transformations in binary oxides. Heterogeneous processes shall be illustrated with the specific case of the mechanically induced formation reactions (the so-called mechanosyntheses) of complex oxides.

Kontakt

Assoc. Prof. Ivan Šalitroš
ivan.salitrosstuba.sk
Department of Inorganic chemistry
Faculty of chemical and food technology
Radlinského 9
Bratislava, SK-812 37
ORCID: 0000-0003-3856-0399
researcherID:  I-4417-2012