2019/03/27 Paleoklub prednáška Ako rástli stegocefaly - rozprávanie o ontogenéze prvohorných obojživelníkov

27.03.2019 (streda) o 18:15 hod. v miestnosti G-203, na Katedre geológie a paleontológie.

Slovenský paleontologický klub

- odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti

Vás pozýva na prednášku,

ktorá sa uskutoční 27. 3. 2019 (streda) o 18:15 h

v miestnosti G-203, na Katedre geológie a paleontológie

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava.

PROGRAM:

Ako rástli stegocefaly - rozprávanie o ontogenéze prvohorných obojživelníkov

prednáša: Mgr. Marika Mikudíková

Plagát

Plagát [.jpg]