2019/01/23 Paleoklub

23.01.2019 (streda) o 18:15 hod. v miestnosti G-203, na Katedre geológie a paleontológie.

Slovenský paleontologický klub

- odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti

Vás pozýva na klubové stretnutie,

ktoré sa uskutoční 23. 1. 2019 (streda) o 18:15 hod.

v miestnosti G-203, na Katedre geológie a paleontológie

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava.

PROGRAM:

Paleoklub - prehľad aktivít v roku 2018 a plány na rok 2019

Prednáška o činnosti a fungovaní Paleoklubu v roku 2018 spojená s prezentovaním plánov prednášok a terénnych akcií na rok 2019. Prednáša: Radoslav Biskupič

Diskusia. Témou diskusie bude najmä predbežné naplánovanie ďalších klubových aktivít na rok 2019. Do tvorby programu a akcií Paleoklubu sa môže zapojiť každý člen, ako i nečlen klubu. Vítaný je každý návrh a nápad ohľadom populárno-vedeckej prednášky, zorganizovania terénnej akcie, exkurzie, či odporúčania zaujímavého prednášajúceho hosťa. Možnosť prednášať na našich klubových stretnutiach majú všetci nadšenci so záujmom populárno-náučnou formou prezentovať a podeliť sa s nami o svoje poznatky z oblasti prírodných vied (geológia, paleontológia, mineralógia, geografia, zoológia, botanika, antropológia...). Diskusia bude zameraná aj na hľadanie ďalších možností zlepšenia fungovania, no predovšetkým efektívnejšieho financovania klubu.

Tí z vás, ktorí sa nebudú môcť tohto stretnutia zúčastniť, môžu svoje návrhy zasielať e-mailom na paleoklubpaleoklub.sk

Tešíme sa na vašu účasť, ako i na vaše inšpiratívne podnety a nápady :-)

Plagát

Plagát [.jpg]