2019/03/10 Paleoklub Jurské amonity z Chtelnice

10.03.2019 o 10:00 h v Chtelnici

Slovenský paleontologický klub

- odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti

Vás pozýva na náučno - poznávaciu terénnu akciu:

Jurské amonity z Chtelnice

10. 3. 2019 (nedeľa)

Miesto a čas stretnutia: Námestie 1. mája (pred kostolom) v Chtelnici o 10:00 h

Kontaktná osoba/sprievodca: Mgr. Alžbeta Szomolaiová (0902 631 216)

Účastníkom akcie odporúčame priniesť potrebné náradie (kladivo, sekáč, pracovné rukavice).

Terénna akcie je vhodná aj pre deti (v sprievode rodičov).

Info o lokalite: http://www.paleolocalities.com/index.php/lokalita/show/5

Tešíme sa na vašu účasť :-)

Plagát

Plagát [.jpg]