2019/02/20 Paleoklub prednáška Malé ostrovy života

20.02.2019 (streda) o 18:15 hod. v miestnosti G-203, na Katedre geológie a paleontológie.

Slovenský paleontologický klub

- odborná skupina Slovenskej geologickej spoločnosti

Vás pozýva na okrúhle 100. klubové stretnutie,

ktoré sa uskutoční 20. 2. 2019 (streda) o 18:15 hod.

v miestnosti G-203 na Katedre geológie a paleontológie

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského,

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava.

PROGRAM:

Malé ostrovy života

Prednáša: Mgr. Júlia Zervanová, PhD.

+ pripomenutie 13. výročia založenia Slovenského paleontologického klubu

Túto výnimočnú udalosť si pripomenieme menšou narodeninovou oslavou, na ktorú vás srdečne pozývame :-)

Plagát

Plagát [.jpg]