2018 Geovedná exkurzia

Katedra fyzickej geografie a geoekológie

Pozývame Vás zúčastniť sa zahraničnej geovednej exkurzie, ktorá Vás privedie k horským ľadovcom a jazerám rakúskych a bavorských Álp, slovinskému moru a maďarským sopkám

11. až 15. júna 2018

Vedúci: RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Exkurzia je určená predovšetkým Bc. a Mgr. študentom so zapísanými predmetmi:

  • Terénne cvičenia a exkurzia z geológie a geomorfológie (N-bZXX-097)
  • Terénna prax a exkurzia z geológie a geomorfológie (N-bUGE-004)
  • Exkurzia z fyzickej geografie (Bc.) a
  • Fyzickogeografická exkurzia (Mgr.)

Vítaní sú však aj záujemcovia z radov doktorandov či študentov aj iných ako geografických odborov

Termín záväznej prihlášky: 31. 1. 2018 Záväzné prihlasovanie: https://goo.gl/KTGxdG

plagát .PDF | predbežný program .PDF 

Prehľad všetkých exkurzií katedry nájdete na stránke Exkurzie na KFG

Pozrite si tiež ďalšie exkurzie na PriF UK

Kliknite je plagát a plagát sa zväčší

Plagát [ .jpg ]    [ .pdf ]