Exkurzie, terénne cvičenia, terénne praxe

Zahraničné

Geovedná exkurzia 2017 (Maďarsko, Slovinsko a Rakúsko) | 12. – 16. 6. 2017 | vedúci – RNDr. I. Ružek, PhD.  | To najlepšie z exkurzie .PDF | Info 1 .PDF

Na Slovensku

Exkurzie z geoekológie | pre 2. ročník ZEP | päť piatkov okolo Bratislavy v marci až máji | vedúci – RNDr. I. Ružek, PhD. | info (harmonogram, pokyny, mapa trás)

Terénne cvičenia z litogeografie a geomorfológie | pre 1. ročník mZ-FI | .............. | zabezpečuje Mgr. J. Holec, PhD.

Terénne cvičenia z pedogeografie, biogeografie a geoekológie | pre 1. ročník mZ-FI | .......... RNDr. M. Jenčo, PhD. | ............. RNDr. I. Ružek, PhD. | ........... doc. RNDr. V. Falťan, PhD.

Terénna prax a exkurzia z fyzickej a humánnej geografie | pre 2. ročník uGE | ............ | vedúci – RNDr. I. Ružek, PhD.