Exkurzie, terénne cvičenia, terénne praxe

Zahraničné

Geovedná exkurzia 2017 (Maďarsko, Slovinsko a Rakúsko) | 12. – 16. 6. 2017 | vedúci – RNDr. I. Ružek, PhD.  | To najlepšie z exkurzie .PDF | Info 1 .PDF

Na Slovensku

Exkurzie z geoekológie | pre 2. ročník ZEP | päť piatkov okolo Bratislavy v marci až máji | vedúci – RNDr. I. Ružek, PhD. | info (harmonogram, pokyny, mapa trás)

Terénne cvičenia z litogeografie a geomorfológie | pre 1. ročník mZ-FI | 29. 5. – 3. 6. 2017 Kežmarok | zabezpečuje Mgr. J. Holec, PhD.

Terénne cvičenia z pedogeografie, biogeografie a geoekológie | pre 1. ročník mZ-FI
| 5. a 6. 6. 2017 Žiarska dolina Ing. P. Pišút, PhD., + 1 deň ...... Šajdíkove Humence RNDr. M. Jenčo, PhD.
| ............. RNDr. I. Ružek, PhD.
| 22. a 23. 5. 2017 Modra doc. RNDr. V. Falťan, PhD.

Terénna prax a exkurzia z fyzickej a humánnej geografie | pre 2. ročník uGE | 15. – 20. 5. 2017 (Maďarsko) | vedúci – RNDr. I. Ružek, PhD.