Katedra fyzickej geografie a geoekológie

TOP! Geovedná exkurzia 2018

Pozývame Vás zúčastniť sa zahraničnej geovednej exkurzie, ktorá Vás privedie k horským ľadovcom a jazerám rakúskych a bavorských Álp, slovinskému moru a maďarským sopkám

11. až 15. júna 2018

Vedúci: RNDr. Ivan Ružek, PhD.

Exkurzia je určená predovšetkým Bc. a Mgr. študentom so zapísanými predmetmi:
Terénne cvičenia a exkurzia z geológie a geomorfológie (N-bZXX-097)
Terénna prax a exkurzia z geológie a geomorfológie (N-bUGE-004)
- Exkurzia z fyzickej geografie (Bc.) a
- Fyzickogeografická exkurzia (Mgr.)
Vítaní sú však aj záujemcovia z radov doktorandov či študentov aj iných ako geografických odborov

Termín záväznej prihlášky: 31. 1. 2018
plagát .PDF | predbežný program .PDF 
Prehľad všetkých exkurzií katedry nájdete na stránke Exkurzie na KFG

TOP! Celofakultná prednáška

Všetkých záujemcov v mene Katedry krajinnej ekológie pozývame na prednášku 

Environmentálna kriminalita
prednáša plk. Ing. Mário Kern, riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Prezídia Policajného zboru MV SR

streda 6. 12. 2017 o 10:00 h
Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, B1-301 (pavilón B1, prízemie, poslucháreň 301)

Prednáška je jedinečnou príležitosťou získať aktuálne informácie o problematike, ktorá je neustále živá a nesmierne dôležitá, napr.
- čo je to environmentálna kriminalita
- ako sa vyšetruje, objasňuje...
- aké sú najvážnejšie problémy na Slovensku (pytliactvo, pašeráctvo, týranie zvierat, alebo niečo iné?)
- problematika trestných činov v oblasti rádioaktívnych materiálov 


TOP! Memoriál Mladena Kolényho 2017

Všetkých pozývame na 19. ročník priateľského minifutbalového turnaja slovenských a českých geografov Memoriál Mladena Kolényho 2017 podporiť z tribúny svoju obľúbenú katedru

piatok 8. 12. 2018 od 13:00
telocvičňa ŠDĽŠ (internát „Štúrák“) v Mlynskej doline, Staré grunty 36


TOP! Prednášky Klubu učiteľov geovied

Všetkých záujemcov pozývame na prednášky Klubu učiteľov geovied

Premeny náboženských pomerov na Slovensku v dynamickom 20. storočí
prednáša RNDr. Juraj Majo, PhD.

Alchýmia a mágia vs. veda?
prednáša RNDr. Martin Urík, PhD.

streda 29. 11. 2017 od 14:30 do 17:30 h
Prírodovedecká fakulta UK, pavilón B1, prízemie, miestnosť Plus (B1-322)Najnovšie významné publikácie katedry (ukážka titulných listov)

Dovoľujeme si upozorniť na najnovšie publikácie členov katedry
Prehľad všetkých (a niektoré na stiahnutie) nájdete na stránke O katedre v časti "Publikačná činnosť (prehľad)" 
Záujemcovia o publikácie sa môžu obrátiť na prvého autora z katedry (kontakty) prípadne na knižnicu katedry 


Prírastky v knižnici a mapovom archíve katedry (ukážka obálok)

Nové tituly aj pre Vaše štúdium... Viac nájdete na stránke Archívy a knižnica


Katedra ekológie ponúka "Exkurziu Ekosystémy Zeme"

Exkurzia EKVÁDOR A KOLUMBIA 2018 (25. 1. až 16. 2. 2018) ponúka oboznámiť sa s pestrou vzorkou ekosystémov tropickej Ameriky, spoznať miestnu kultúru, kuchyňu, spotiť sa pri peších exkurziách a oddýchnuť si pri pozorovaní života na Pacifickom pobreží

Info (program, cena, kontakt)  .PDF


Pozvánka na počúvanie

"Meteoklub" Rádia Regina BA

s katedrovým hydro-meteorológom RNDr. Norbertom Polčákom, PhD.

počúvajte v piatok medzi 14. a 15. h   >>>