2018/12/07 Prednášky "Výpočtová štatistika a prehliadka prác mladých štatistikov a demografov"

7.12.2018 o 9:00 hod. v priestoroch našej fakulty v miestnosti CPS+

Blok prednášok „Analytika očami profesionálov“

osobitne určený našim študentom,

ktorý je už niekoľko rokov súčasťou tradičného podujatia

"Výpočtová štatistika a prehliadka prác mladých štatistikov a demografov"

Organizátori

  • Slovenská štatistická a demografická spoločnosť
  • katedra Humánnej geografie a demografie PriF UK

Kedy a kde

Prednášky začnú 7. 12. 2018 o 9,00 hod.

v priestoroch našej fakulty v miestnosti CPS+

Informácie k ostatným podujatiam

Seminár Výpočtová štatistika:

ssds.sk/sk/zoznamkonferencii/50/vs2018/

Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov:

ssds.sk/sk/zoznamkonferencii/52/ppms2018/

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizátorov

doc. Dagmar Kusendová
dagmar.kusendovauniba.sk
katedra Humánnej geografie a demografie PriF UK

Bližšie informácie o podujatí

Slovenská štatistická a demografická spoločnosť

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Katedra humánnej geografie a demografie

organizujú pásmo prednášok pre študentov Analytika očami profesionálov

v rámci konferencií Výpočtová štatistika 2018 a  Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov

Miesto konania: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, pavilón B1, miestnosť CPS+, Mlynská dolina, Bratislava

Dátum konania: piatok 7. decembra 2018 od 9:00 do 12:30 hod.

Témy prednášok:

  • Mgr. Katarína Žiaková: Absolventi na trhu práce
  • Ing. Ján Kavec: Informačný systém o cene práce (ISCP) a jeho podsystémy
  • Ing. Marek Bičár: Umelá Inteligencia v Marketingu - Ako zlepšiť zákaznícku skúsenosť?

Informácie o prednášajúcich

Mgr. Katarína Žiaková absolvovala Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, odbor aplikovaná matematika. Po skončení štúdia pracovala na Štatistickom úrade SR na sekcii všeobecnej metodiky a registrov. V súčasnosti je členom analytického oddelenia firmy Profesia spol. s.r.o, ktorá prevádzkuje najväčší pracovný portál na Slovensku. Vo svojej práci sa venuje štatistickému spracovaniu údajov, analýze a interpretácii dát týkajúcich sa dopytu a ponuky na trhu práce.

Ing. Ján Kavec pracuje vo výskumno-štatistickej a poradensko-konzultačnej spoločnosti TREXIMA Bratislava, ktorá od roku 1992 vyvíja a úspešne aplikuje nové, efektívne metódy v oblasti výskumu miezd podľa konkrétnych zamestnaní, zamestnanosti, pracovných a sociálnych podmienok zamestnancov v SR a jej jednotlivých regiónov. Súčasťou originálnych aktivít spoločnosti je tvorba a implementácia komplexných sústav povolaní a kvalifikácií, realizácia analyticko-štatistických štúdií a prognózovanie vývoja na trhu práce. Do TREXIMY Bratislava nastúpil po absolvovaní štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Ing. Marek Bičár je Business Consultant poradenskej a softvérovej spoločnosti SAS Slovakia, s.r.o. od roku 2013 a od začiatku sa venuje problematike Customer Intelligence. Celý svoj profesijný život pracuje v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi, najprv ako Segment manager v Tatra banke, neskôr v Slovenskej sporiteľni. Marek je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Informácie o mieste konania:

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Web: http://www.fns.uniba.sk
PRIF UK
Mlynská dolina
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4 pavilón B1

GPS súradnice šírka: 48°09'00,12" | dĺžka: 17°04'17,85"

Dopravné spojenie v Bratislave www.imhd.sk

zastávka: Botanická záhrada pre električky číslo 4, 5, 6, 9 alebo autobusy číslo 29 a 32.

Plagát

Plagát  [.pdf]   [.jpg 1.strana]   [.jpg 2.strana]

Druhá strana