Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2017/11/30 Prednáška a diskusia s profesorom Christophom Meinelom „Univerzity, firmy a technológie“

Radi by sme vás srdečne pozvali na prednášku a diskusiu

„Univerzity, firmy a technológie“

s profesorom Christophom Meinelom

vo štvrtok 30. novembra 2017 o 10:00 v konferenčnom centre Amos.

Rýchlosť zmien v spoločnosti a v hospodárstve kladie vysoké nároky obzvlášť na mladých ľudí, ktorí len vstupujú do profesionálneho života. Komplexita technologického vývoja je veľkou výzvou pre vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú často príliš teoretické a nesynchronizované s prostredím v praxi. Pre podporu mladých ľudí v tejto situácii je nevyhnutnosťou podnetný ekosystém s rozhodujúcou úlohou univerzity.

  • Ako môže univerzita vytvárať podnetné prostredie?
  • Ako môže pomôcť prenosu svojho výskumu do praxe?
  • Ako môžu k procesu prispieť externí partneri vrátane firiem?

Christoph Meinel je profesorom pre internetové technológie a systémy na Universität Potsdam a generálnym riaditeľom Hasso Plattner Institute. Jeho výskum sa zameriava na bezpečnostné a znalostné inžinierstvo, internet a inovačnú metódu Design Thinking. Je autorom alebo spoluautorom 24 kníh a viac ako 550 článkov a patentov. Je členom Nemeckej akadémie technických vied, čestným profesorom na Beijing Institute of Technology, hosťujúcim profesorom na Shanghai University a University of Nanjing, členom mnohých vedeckých výborov a rád.
 
Hasso Plattner Institute je elitnou výskumnou a vzdelávacou inštitúciou v Nemecku. Spolupracuje s podnikateľskou komunitou a Stanford University. Sústreďuje sa na veľké komplexné sieťovo prepojené informačné systémy, digitálne zdravotníctvo, inteligentnú energetiku, dátové inžinierstvo a kybernetickú bezpečnosť. Ponúka študijné programy zamerané na inovácie a praktické vzdelávanie v týchto oblastiach.

Christoph Meinel bude na Prírodovedeckej fakulte UK hosťom Katedry humánnej geografie a demografie v spolupráci s Neulogy, a.s.

Kontakt na organizátorov

Slavomír Ondoš
slavomir.ondosuniba.sk
Katedra humánnej geografie a demografie PriF UK

Plagát

Plagát  [ .pdf ]    [ .jpg ]