Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2018/10/24 Prednášky Katedry humánnej geografie a demografie

Rád by som vás pozval na prednášku s diskusiou,
ktorú organizujeme na Katedre humánnej geografie a demografie
v spolupráci s iniciatívou WhatCity? a projektom Youmig

v stredu 24. októbra o 14:00 hod.

Miestnosť: centrum Amos

Našimi hosťami budú

  • Gesa Ziemer (HafenCity University Hamburg)
  • Sven Stegemann (Refugee Open Cities Berlin).

Gesa Ziemer

bude hovoriť o téme „Inkluzívne mestá a organizácia občianskej participácie“. Venuje sa procesom zapojenia občanov do tvorby mestských politík a digitalizáciou miest. Organizuje participačné procesy spolu s úradmi a inými zainteresovanými stranami, spolupracuje s mediálnym laboratóriom MIT na riešení otázok bývania, mobility, zdravia. Pracuje najmä s otázkou ako z veľkého množstva dostupných dát vytvárať mesto demokraticky, aj cestou interaktívnych máp. Realizuje výskum týkajúci sa procesov angažovanosti a úlohy umení pri premene mestského priestoru v 21. storočí. Predstaví skúsenosť s riešením ubytovania utečencov v roku 2015 v Hamburgu.

Sven Stegemann

predstaví „Projekt miest otvorených pre utečencov“. Upozorňuje na dianie na politickej scéne v Európe počas utečeneckej krízy a riziká návratu izolovaných národných štátov. V Nemecku už dnes žije viac ako milión utečencov. Bez ohľadu na názory na migráciu je to proces, ktorý sa čoskoro nezastaví. Projekt miest otvorených pre utečencov sa zameriava na premenu núdzových prístreškov na prosperujúce prostredie, ktoré umožní riešenia založené na sile komunít. Namiesto parciálnej pomoci v otázkach ako je ubytovanie a vzdelávanie ponúka holistický a citlivý prístup zahŕňajúci potreby a zručnosti komunít.

Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku.
 
Slavomír Ondoš, slavomir.ondosuniba.sk