Zoznam doktorandov

MSc. Mohammad Adnan

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (1.dFZE_BMC, denný)

Ing. Karolína Adzimová

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (1.dIGH/x, externý)

Hamid Afzali

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (2.dFGG_GGU, denný)

MSc. Kishan Aherwar

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (4.dTES, denný)

Waqar Ahmad

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (1.dFZE_CEM, denný)

Mgr. Adam Achs

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (4.dMLB_BMC, denný)
E-mail

Mgr. Kristína Alföldiová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (2.dBTL, denný)

Mag. pharm. Sulafa Elnwrani Fakhreldin Ali

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (3.dBTL, denný)

Mgr. Erik Andrássy

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (4.dAEG, denný)

Mgr. Samuel Andrejčák

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (2.dOGX, denný)
Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
výskumný pracovník - projekt CAPELE