Zoznam doktorandov

Hamid Afzali

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (1.dFGG_GGU, denný)

MSc. Kishan Aherwar

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (3.dTES, denný)

Mgr. Adam Achs

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (3.dMLB_BMC, denný)
E-mail

Mgr. Kristína Alföldiová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (1.dBTL, denný)

Mag. pharm. Sulafa Elnwrani Fakhreldin Ali

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (2.dBTL, denný)

Mgr. Kristína Almášiová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (1.dOGX, denný)
Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odb.lab.-technický pracovník USCCCORD

Ramu Ambati

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
Doktorand (4.dAOX_UACH, denný)

Ali Amiri

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (3.dFZE_BMC, denný)

Mgr. Katarína Andelová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (4.dFZE_CEM, denný)

Mgr. Erik Andrássy

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (3.dAEG, denný)