Poučenie k dohode o vykonaní práce

1. Poučenie pre poberateľov dôchodku [.pdf]

2. Poučenie oprávnenej osoby o práci s osobnými údajmi [.pdf]