Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Termínovník

25. 1. - 15. 2. 2019 Prihlasovanie na seminár

16. 2. - 1. 3. 2019 Nahrávanie riešení 1. kola

Koniec marca/začiatok apríla – zverejnenie úloh 2. kola

Letná škola CHEMoUK – začiatok júla 2019