Termínovník

Terminovník 6. ročníka korešpondenčného seminára CHEMoUK:

 

Prihlasovanie 5.3. - 2.4.2024
Zverejnenie úloh 1. kola5.3.2024
Odpovede 1. kolado 15.4.2024 (vrátane)
Zverejnenie úloh 2. kola23.4.2024
Odpovede 2. kola30.5.2024
Letné sústredenie 19.-23.8.2024 (orientačne)