Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Termínovník

Termínovník 3. ročníka korešpondenčného seminára CHEMoUK:

 

Prihlasovanie 19.11. - 3.12.2020
Zverejnenie úloh 1. kola20.11.2020
Odpovede 1. kolado 22.12.2020
Zverejnenie úloh 2. kola30.1.2021
Odpovede 2. kola7.3.2021
Zverejnenie úloh 3. kola24.4.2021
Odpovede 3. kolado 6.6.2021
Výsledky 2. ročníka
Pozvánka na sústredenie
Letné sústredenie