Termínovník

Termínovník 4. ročníka korešpondenčného seminára CHEMoUK:

 

Prihlasovanie 20.10. - 30.11.2021
Zverejnenie úloh 1. kola10.11.2021
Odpovede 1. kolado 3.1.2022
Zverejnenie úloh 2. kola18.1.2022
Odpovede 2. kola11.3.2022
Zverejnenie úloh 3. kola27.3.2022
Odpovede 3. kola8.5.2022
Výsledky 4. ročníka
Pozvánka na sústredenie
Letné sústredenieaugust 2022