Termínovník

Terminovník 5. ročníka korešpondenčného seminára CHEMoUK:

 

Prihlasovanie 15.11. - 15.12.2022
Zverejnenie úloh 1. kola1.12.2022
Odpovede 1. kolado 10.1.2023 (vrátane)
Zverejnenie úloh 2. kola
Odpovede 2. kola
Zverejnenie úloh 3. kola
Odpovede 3. kola
Výsledky 4. ročníka
Pozvánka na sústredenie
Letné sústredenieaugust 2022