Ako riešiť?

  • každý problém riešte do samostatného súboru/na samostatný list papiera
  • do hlavičky súboru/na každý list papiera napíšte číslo úlohy, svoje meno, ročník a školu

         napríklad: 

           Chemouk Šikovný

           Gymnázium Molekulová 3, Chemikov

           2. ročník

           1.kolo_úloha 3

  • riešenia píšte na PC alebo rukou -zrozumiteľne, čitateľne, aby bol jasný Váš myšlienkový postup
  • každý problém nahrajte v samostatnom pdf súbore označenom 2_priezvisko_meno_číslo kola_číslo problému.pdf
  • riešenia nahrávajte do stanoveného termínu, termíny nahrávania sa nebudú posúvať 

 

 Hodnotenie problémov

  • za riešenie jedného problému (s viacerými úlohami) môžete získať maximálne 25 b
  • ak nahráte súbor bez hlavičky (meno, priezvisko. škola a ročník podľa vzoru) získate 0 b, súbory bez hlavičky sa nebudú opravovať 
  • ak súbor nepomenujete správne podľa pokynov, budete penalizovaný stratou 5 b 
  • ak riešite úlohy seminára kolektívne, riešenia nahrávajte sami za seba, neopisujte ich; ak budú odovzdané riešenia úplné rovnaké (napríklad s rovnakou úpravou, s rovnakými voliteľnými premennými a pod.) body za problém (25 b)sa rozdelia rovnomerne medzi riešiteľov s totožným riešením