Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ako riešiť?

Korešpondenčný seminár je súťaž, pri ktorej si vy, riešitelia CHEMoUKa, budete dopisovať s nami, autormi, a naopak. Najprv sa musíte do súťaže prihlásiť zaslaním tabuľky s vašimi údajmi na adresu prif.chemoukuniba.sk. Budú vám vygenerované prihlasovacie údaje, s ktorými sa budete prihlasovať do univerzitného e-learningového systému (Moodle), kam nám nahráte do určeného dátumu riešenia. My všetko opravíme, ohodnotíme a pošleme späť spolu s autorskými riešeniami a následne zverejníme nové zadania. Oceňujeme každú snahu, preto sa nám nebojte posielať aj neúplné riešenia. Za každé riešenie získate body, ktoré sa budú priebežne sčítavať v tabuľke výsledkov. Najlepších riešiteľov pozveme na letnú školu CHEMoUK, na ktorej si pod vedením autorov vyskúšate experimenty v laboratóriu, dozviete sa nové zaujímavosti z chémie, nadviažete nové kontakty a môžete sa tešiť aj na iné prekvapenia.

V tomto ročníku na vás čakajú 2 série úloh, ktoré budeme uverejňovať s odstupom približne 2 mesiacov. Každá séria bude obsahovať úlohy z rôznych oblastí chémie.

Ako písať a posielať riešenia?

  • každý problém riešte do samostatného súboru/na samostatný list papiera
  • do hlavičky súboru/na každý list papiera napíšte číslo úlohy, svoje meno, ročník a školu
  • riešenia píšte na PC alebo rukou -zrozumiteľne, čitateľne, aby bol jasný Váš myšlienkový postup
  • každý problém nahrajte v samostatnom pdf súbore označenom priezvisko_problémX.pdf

 registračné údaje