Skúšobné komisie pre štátne skúšky

Komisie platné od AR 2023/2024

Bakalársky stupeň štúdia
Súbor na stiahnutie: [xls]

Magisterský stupeň štúdia
Súbor na stiahnutie: [xls]

Komisie platné od AR 2022/2023

Bakalársky stupeň štúdia
Súbor na stiahnutie: [xls]

Magisterský stupeň štúdia
Súbor na stiahnutie: [xls]