Environmentalistika

Na stránke je uvedený export rozvrhu, ktorý je však informatívny; aktuálne zmeny sú zachytené v AIS.
K vybraným odborom (s väčším množstvom študentov) budú uvedené aj delenia do skupín. 

Do rozvrhu sa prihlasujte len do tých skupín, ktoré sú vám v zoznamoch určené, v opačnom prípade vyučujúci má právo vás zo skupiny vyhodiť.

Bakalárske štúdium

1. ročník

1E

1E - delenie

1ENST

2. ročník

2E

2ENST

 

3. ročník

3E-EK

3E-GC

3E-PD

3ENST

Magisterské štúdium

1. ročník

1mE-EK

1mE-GC

1mVZ-PEF

2. ročník

2mE-EK

2mE-GC

2mVZ-PEF