Stolný tenis 2017

Pozvánka na stolnotenisový turnaj "O pohár dekana PRIF UK 2017"

Vážení zamestnanci, doktorandi,

v rámci odreagovania sa a spríjemnenia si skúškového obdobia sme pre Vás aj tento rok pripravili akciu „Stolnotenisový turnaj o pohár dekana PRIF UK 2017“,

ktorý sa uskutoční dňa 31.1.2017 (utorok) od 9,00 – 13,00 h. v priestoroch Univerzitného pastoračného centra v Mlynskej doline (Internát „Štúrak“, vedľa telocvične PRIF).

Súťažiť sa bude v dvoch kategóriach (muži, ženy).

Vašu účasť prosíme záväzne potvrdiť do 27.1.2017 na adrese  remakfns.uniba.sk 

Čaká na Vás príjemné športové dopoludnie, kde nerozhoduje úroveň hry, ale odhodlanie zúčastniť sa :)

Tešíme sa na Vás.

Kolektív Katedry telesnej výchovy.

Vyhodnotenie

Tak a po roku sme sa opäť vrátili na miesto činu :)

Aby sme boli presní, 31.1.2017 si zamestnanci PRIF UK znovu zmerali sily na už pokojne môžeme povedať tradičnom "Stolnotenisovom turnaji o pohár dekana".

Jednotlivé zápasy prebiehali v ženskej a mužskej kategórii v dobre známom Univerzitnom pastoračnom centre (UPeCe) v Mlynskej doline.

Výborné športové výkony všetkých zúčastnených priniesli nasledovné umiestnenia:

ženská časť:

1. miesto -  Vandáková Lenka

2. miesto -  Pálová Irena

3. miesto -  Ševčovičová Andrea

mužská časť:

1. miesto - Dovičák Martin

2. miesto - Kyzek Stanislav

3. miesto - Červenák Filip

Za celú Katedru telesnej výchovy ďakujeme všetkým za účasť a za príjemne strávené športové dopoludnie.

Víťazom gratulujeme a porazení nezúfajte, o rok sa vidíme znovu!

ŠPORTU ZDAR!

Fotogaléria